قالب بازی

قالب بازی وردپرس infrared

قالب بازی وردپرس infrared - پوسته game
6 عدد کامنت
مسعود ۲۵ تیر ۱۳۹۳
| |

دست شما درد نکنه.پوسته خوبی بود.

شارژ ارزان ۱۷ تیر ۱۳۹۳
| |

فوق العاده ست ولی ستون ها کم و ساده

محسن ۲۴ اسفند ۱۳۹۲
| |

بگم؟ بگم؟ شما هر قسمت عکس گرفتین، چسبوندین به هم! (چون صفحه نمایش به این درازی ای نداریم!!!!) یا شاید هم: برنامه ای که باهاش عکس گرفتین، حالش خوب نبوده؟! هرچی هست ربطی به قالب نداره!

محسن ۲۳ اسفند ۱۳۹۲
| |

ههههههههه اون ناوبار وردپرس چرا رفته اونجا؟!؟!؟!؟ . . . . خدایا این شادیارو از ما نگیر!....