افزونه امتیازدهی وردپرس

افزونه امتیاز دهی به دیدگاه ها در وردپرس

افزونه امتیاز دهی به دیدگاه ها در وردپرس
2 عدد کامنت
خلیل دلاوران ۲۶ بهمن ۱۳۹۲
| |

با سپاس افزونه ای که هم به مطالب وردپرس امتیاز بدن هم به دیدگاهها، چی هست؟